Права та обов'язки учнів

Кожен з нас, і дорослий і малий, є повноправним членом суспільства, його невід’ємною частиною, вільним і рівним у своїй гідності та правах.

Першим кроком для повної реалізації себе як повноцінного громадянина є ознайомлення з основними правами та обов’язками. Адже, щоб запобігти порушенню своїх прав, а в разі порушення – захистити, то потрібно їх знати.

Права й обов’язки школярів чітко викладені у законі України «Про освіту». У п.1 статті 51 зазначено, що учні мають гарантоване право на:

 • навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;
 • вибір навчального закладу, форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позакласних занять;
 • одержання направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордоном;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;
 • доступ до інформації в усіх галузях знань;
 • участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
 • особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні,в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
 • участь в об’єднаннях громадян;
 • безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
 • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочних час;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

Відповідно до статті 52 п.1 закону України «Про освіту» обов’язками учнів є:

 • додержання законодавства, моральних, етичних норм;
 • систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
 • додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Згідно з п.3 цієї ж статті інші обов’язки осіб, які навчаються, можуть установлюватися законодавством, положенням про навчальні заклади та їх статутами.

Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті школи.

У випадку порушення Правил до учнів можуть бути вжиті такі стягнення:

 • усне зауваження;
 • запис зауваження в щоденник;
 • винесення догани, включно із занесенням іі в особисту справу учня;
 • виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду;
 • відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками.

Заборонено приносити до школи предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров'ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального процесу.

Паління та вживання алкогольних напоїв на території школи категорично заборонено.

До закінчення уроків учень може залишити територію школи тільки з дозволу класного керівника або чергового адміністратора.

Учень має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших учнів, а також з учнями.

Учні повинні дбайливо ставитися до шкільного майна та речей, що належать вчителям та іншим учням. Забороняється брати без дозволу чужі речі. За пошкоджене шкільне майно батьки учня зобов'язані відшкодувати збитки.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Фотогалерея

Червоноградська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
вул. Клюсівська, 19, м.Червоноград, 80103,
тел. (03249) 328-55, 383-22
e-mail: cherv_school_1@ukr.net

Дата останньої зміни 16 Серпня 2022

Цей сайт безкоштовний!