/Files/images/Герб школи__м.jpg ГЕРБ ШКОЛИ

Рідна школа

(Гімн ЧЗШ №1)
Сл. М. Косенка
Муз. М. Філософ

Рідна школо, радісна і мила
Чемна, галаслива кожну рань.
Ти мене відкритими дверима
Запросила в храм наук і знань.

...

Пр.: Наша школо, добра школо,
Нас веди за кроком крок
Не забудемо ніколи,
Не забудемо ніколи,
Неповторний твій урок.

...

Мудрий вчитель знову гляне в очі,
Наші імена запам’ята
Терпеливо і щодня охоче
Поведе нас крізь шкільні літа.

...

Пр.: Наша школо, добра школо,
Нас веди за кроком крок
Не забудемо ніколи,
Не забудемо ніколи,
Неповторний твій урок.

...

Нас нова доба до праці кличе,
Тому кожен серцем осягни:
Учні – України будівничі,
Учні – незалежності сини.

...

Пр.: Наша школо, добра школо,
Нас веди за кроком крок
Не забудемо ніколи,
Не забудемо ніколи,
Неповторний твій урок.

/Files/images/2.png /Files/images/3.png

Проблема над якою працює школа :

«Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи».

МІСІЯ ШКОЛИ :

 • Забезпечувати реалізацію прав громадян на якісну освіту.
 • Забезпечувати повноцінне фізичне, духовне здоров'я дітей та учнівської молоді,розвивати особистість відповідно до національних і загальнолюдських цінностей.
 • Запроваджувати компетентнісний підхід до формування змісту освіти у загальноосвітніх навчальних закладах; створюєвати варіативне освітнє середовище.
 • Спрямовувати національно-виховну роботуу початковій школі на формування у молодших школярів уміння вчитися,відповідно до вимог, зазначених у Державному стандарті початкової загальної освіти.
 • Підвищувати якість природничо-математичної освіти учнів.
 • Організовувати допрофільну підготовку учнів 8-9 класів відповідно до Концепції профільного навчання.
 • Підвищувати якість та доступність освіти за допомогою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, створювати єдиний інформаційний простір,забезпечувати моніторинг стану освітньої галузі.
 • Готуєвати педкадри до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.
 • Забезпечувати реалізацію прав випускників ЗНЗ на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.
 • Поліпшувати правовиховну роботу з дітьми та учнівською молоддю, зменшувати негативні впливи на них соціального середовища; активізувати діяльність щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі.
 • Активно підвищувати рівень правової культури учнів.
 • Створювати сприятливі умови для професійної діяльності педпрацівників та підвищувати професійну компетентність управлінських кадрів.
 • Сприяти інтеграції у світовий освітній простір, міжнародне співробітництво угалузі освіти, брати участь у міжнародних освітніх проектах./Files/images/mdj/1.png/Files/images/mdj/2.png/Files/images/mdj/3.png/Files/images/mdj/4.png/Files/images/mdj/5.png/Files/images/mdj/6.png/Files/images/mdj/7.png/Files/images/mdj/8.png/Files/images/mdj/9.png/Files/images/mdj/10.png/Files/images/mdj/11.png

Головні завдання школи на 2014-2015 Н.р..

1. Продовжити працювати за оновленим змістом освіти, новими навчальними програмами та підручниками, забезпечуючи можливість використання знань у життєвих ситуаціях.

2. Впроваджувати педагогами школи вимог Державного стандарту загальної початкової, базової і повної загальної освіти . Пріоритетним напрямком роботи є організація навчально-виховного процесу у 3-х, 5-х класах, забезпечувати контроль за якістю навчання та об’єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів, особливо у випускних класах.

3. Продовжувати форму звітності «Творчий учитель», «Методичний «фестиваль»вчителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання.

4. Продовжувати співпрацю з ЧЗШ №7 з метою обміну досвідом у впровадженні нових технологій навчання.

5. Посилити психологічний супровід навчально-виховного процесу.

6. Продовжувати роботу інтелектуального клубу «Що?Де?Коли?» , дискусійного клубу «Дебати» , літературно- мистецького клубу»Цікавих зустрічей», клубу «Чомучки», танцювального ансамблю, вокального ансамблю хлопців, ансамблю Сонечко».

7. З метою вибору профілю навчання школи посилити профорієнтаційну роботу серед учнів 7-9 класів.Запровадження профільного навчання в 10 класі.

8. Ознайомлення, апробація та використання нових прогресивних підходів до організації навчально-виховного процесу через роботу науково-практичного семінару «Професійне зростання педпрацівників».

9. Посилити національно-патріотичний характер освіти та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв українського народу.

10. Запобігання низькій успішності учнів за результатами аналізу навчальних досягнень у минулому навчальному році:

- заслухати пояснення вчителів, учні яких мають початковий рівень успішність(на методичній раді);

- кожного семестру звертати особливу увагу на учнів, які мають низький рівень навченості з 1-2 предметів;

11. Посилити роботи з обдарованими дітьми з таких предметів: економіка, інформатика, математика.

12. З метою формування здорового способу життя, покращення спортивно масової роботи залучити більшу кількість учнів до участі в шкільних і міських спортивних секціях і гуртках.

13. Зміцнення партнерських зв’язків між родинами і школою з метою збереження здоров’я учнів та попередження шкідливих звичок.

14. Продовжити формування національної самосвідомості, духовності, патріотизму, виховного ідеалу українця через діяльність різновікових дитячих організацій, засвоєння школярами надбань національної культури.

15. Впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні освітні технології з метою формування життєтворчих компетенцій школярів.

16. Працювати над покращенням зовнішнього вигляду учнів, культури поведінки учнів у громадських місцях, культури мовлення.

17. Продовжити співпрацю з церквою Пресвятої Владичиці Богородиці України у проведенні індивідуальної роботи з учнями, що мають відхилення у поведінці, формування духовності, національної самосвідомості.

Сьогодення Червоноградської загальноосвітньої школи № 1,наші здобутки, які впливають на імідж школи.

Червоноградська загальноосвітня школа I—III ступенів № 1, заснована 27 листопада 1951 року, є ровесницею міста. За 60 років діяльності з її стін вийшло 12936 учнів, серед яких академік Ака­демії гірничих наук України І. Зозуля, професор Лондонського університету В. Вовк, генеральний директор Державного нагляду за охороною праці Ю. Царик, керівник народного ансамблю бальних танців, заслужений діяч України М. Кеба, депутат Верховної Ради України III демократичного скликання Є. Жеребецький, завідувач протокольною частиною Кабінету Міністрів України І. Лящук, керівник комп’ютерного забезпе­чення Google в Європі С. Чоп, редактор Львівського телебачення П. Остапишин. випускниця 2008 року О. Антропова, яка перша на Львівщині набрала 200 балів у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури.

Основні напрями діяльності педагогічного колективу:

· розвиток і становлення особистості дитини у процесі її соціалізації;

· створення комфортних умов для збереження і зміцнення здоров’я вихованців;

· забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

· пропагування здорового способу життя серед учасників навчально- виховного процесу; запровадження технологій, спрямованих на розвиток життєвих компетентностей учнів.

Пріоритетом роботи педагогів є творча особистість учня. Кредо, за яким працюють учителі - «Добро і Честь».

У закладі створено умови для підвищення творчої професійної діяльності вчителів. Так, серед 46 педагогів є 4 учителі-методисти, 24 старші учителі, 28 учителів вищої кваліфікаційної категорії, 9 вчителів, які працюють в навчальному закладі, – випускники нашої школи, і це є пріоритетом для дирекції школи при наборі молодих учителів, оскільки вони знають традиції і примножують славу школи. У школі діють семінари з методики вдосконалення сучасного уроку і психолого-педагогічний, дискусійний учительський клуб «Джерело», інформаційна просвіта для педагогів, лекторій для батьків. Традиційними стали творчі звіти вчителів, круглі столи, педагогічні семінари, аукціони педагогічних ідей.

На базі школи створено центр з проведення тренінгів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього», розроблено шкільний методичний проект «Упровадження мультимедійних технологій в освітній простір школи».

У школі діють два комп’ютерні класи, кабінет історії обладнаний інтерактивною дошкою, є тренажерна зала, консультації надають психолог і соціальний працівник. Заклад є опорним у місті з охорони праці й техніки безпеки. Створено спеціалізований клас, де проводяться всі міські навчання, конференції з даного питання.

З 2003 року навчальний заклад активно співпрацює за програмою «Школа сприяння здоров’я», де створена сучасна модель з даного питання. Налагоджено тісні взаємозв’язки з Олімпійським комітетом України. На кошти, виділені в сумі 33 тис,. створено фітнес-центр, де є прекрасні умови для заняття учнівського клубу «Богатир» і вчителів школи. Велику увагу приділяємо фізичному здоров’ю учнів і спортивно-масовому залученню до шкільних і міських змагань. Школа є постійним призером міської спартакіади серед учнівських колективів. Лише у цьому навчальному році маємо такі здобутки: І місце з триборства (11 клас), І місце – «Шкіряний м’яч» (учні 5-6 класів), І місце у змаганнях з волейболу (хлопці 10-11 клас), ІІ-ІІІ місце – «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (сім’і Коцечко – 2 клас, Фещин – 3 клас), ІІ місце – «Олімпійське лелеченя», ІІ місце з футболу (центр зв’язку «Граф»).

Не кожна школа може похвалитися індивідуальними здобутками своїх вихованців. Таня Радошинська (10 клас) – чемпіонка України і Європи з дзюдо і самбо 2012-2013 р., учасник Олімпійських ігор серед учнів і студентів. Харитонова Яна (10 клас) – чемпіонка Європи з карате-до. Пастущин Софія (9 клас) – чемпіонка України і світу, призер Кубка Європи 2013 року з карате-до. Пастущин Максим – чемпіон області і призер України з карате-до. Олександр Локтаєв (12 клас) – чемпіон України і Європи і спідвею. У школі створена алея спортивної слави і музей олімпійської слави України, де учні проводять екскурсії з метою популяризації спорту і здорового способу життя. Серед учнів 2013-2014 рр. 17 призерів олімпіад, науково-практичних конференцій, 7 призерів обласних олімпіад, які в травні стануть стипендіатами міського голови:

1. Фацієвич Вікторія – І місце у міському конкурсі з правознавства, ІІ місце в обласному конкурсі з правознавства.

2. Романьчук Олександр – ІІІ місце у міському конкурсі з правознавства, ІІІ місце в обласному конкурсі з правознавства.

3. Дищаківська Марія – ІІ місце в міському конкурсі з історії.

4. Бучек Ольга – ІІ місце у міському конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, ІІ місце в обласному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, І місце в ІV Міжнародному конкурсі ім. Т.Шевченка, ІІ місце в обласному конкурсі ім. Т.Шевченка, І місце в Х Міжнародному фестивалі «Рекітські сузір’я».

5. Алпатова Катерина – І місце в міському конкурсі з обслуговуючої праці,

ІІ місце в обласному конкурсі з обслуговуючої праці.

6. Лютий Андрій – ІІІ місце в міському конкурсі з трудового навчання.

7. Антонів Богдан – І місце у міському конкурсі з географії, ІІІ місце у міському конкурсі з фізичного виховання, ІІІ місце у міському конкурсі з екології, ІІ місце у науково-практичній конференції з української мови.

8. Кулинич Богдан –ІІІ місце у міському конкурсі з фізики, ІІІ місце у міському конкурсі ім. Т.Шевченка,

9. Труляєва Наталія – ІІІ місце у міському конкурсі з української мови, ІІІ місце у міському конкурсі з християнської етики, ІІІ місце в екологічному конкурсі «Парад квітів»

10. Павленко Вікторія -ІІІ місце в міському конкурсі знавців української мови ім.. Петра Яцика.

11. Полигач Христина - ІІІ місце в міському конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

12. Гандз Марта - - ІІІ місце у міському конкурсі знавців української мови ім.. Петра Яцика, ІІІ місце у міському конкурсі ім. Т.Шевченка,.

13. Смілка Ольга - ІІІ місце в міському конкурсі з історії, ІІІ місце у міському конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика.

14. Волоско Мирослава – ІІІ місце в міському конкурсі «Таланти твої, Україно» (живопис).

15. Крась Тетяна - ІІ місце в міському конкурсі «Таланти твої, Україно» (живопис).

16. Маневський Олександр - ІІІ місце в міському конкурсі «Таланти твої, Україно» (витинанка).

17. Корнелюк Дмитро – ІІІ місце у І турі дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги».

Не відстають від учнів і вчителі школи. За останні два роки вчитель-методист з обслуговуючої праці Демченко Г.В. посіла І місце в обласному конкурсі «Вчитель року» і буде представляти Львівщину в Україні. Учитель-методист Філософ М.Я. стала в 2013 році призером конкурсу «Вчитель року» і разом з дочкою, випускницею школи, посіла ІІ місце в обласному фестивалі співочих освітянських родин. Учитель історії Ж. Г.. Гудко стала учасником Міжнародного проекту «Уроки Голокосту — уроки толерантності», Всеукраїнського семінару «Голодомор 1932—1933: людський вимір».

Педагогічний колектив школи, успішно вирішуючи завдання сьогодення, робить ставку на учнівське самоврядування — дитячу організацію «Козацька республіка Учнівський парламент бере участь у вирішенні проблем життя школи. У школі стали традиційними свята, до яких залучаються батьки, громадськість («Колядує перша школа», «Свято інтелекту», «Кращі учні школи», «Андріївські вечорниці», «Великодні візерунки і гаївки», «Творчі звіти класів»).

Учениця школи Мирослава Паска стала переможницею конкурсу «Красуня Прибужжя» у 2013 році, а учениця 5 класу Ольга Бучек – переможницею конкурсу «Красуня-манюня».

За останні 4 роки спостерігається позитивна тенденція, що батьки майбутніх першокласників надають перевагу нашій школі. З 1 по 5 клас наповнюваність сягає 30 учнів і більше, а цього року вперше за 12 останніх років набираємо 3 перші класи по 28 учнів і плануємо, що з 1 вересня в школі буде більше 600 учнів. У 2006-2007н.р. у навчальному закладі було 432 учні.

Велику увагу дирекція навчального закладу приділяє зміцненню матеріально-технічної бази, створенню комфортних умов для навчання і виховання учнів. За останні роки засновником школи Червоноградською міською радою було виділено більше 740 тис. грн.: на модернізацію теплового вузла і промивку системи опалення (170 тис. грн.), заміну вікон на енергозберігаючі (145 тис. грн..), капітальний ремонт 3-х туалетів школи (140 тис. грн.), капітальний ремонт їдальні (60 тис. грн..), ремонт покрівлі парадного дашка в школу (40 тис. грн.). На 2014 рік заплановано виділити 280 тис. грн.. на капітальний ремонт спортивного залу.

Не стоять осторонь і батьківські комітети, активно допомагають у вирішенні проблем школи. За 3 останні роки зроблено капітальні ремонти навчальних кабінетів, заміну вікон, придбано матеріали, комп’ютерну офісну техніку на суму більше 120 тис. грн.. Постійно школа визнається як заклад, що найкраще підготовлений до нового навчального року і має добре облаштовану територію. Гордість школи – актова зала, яка є центром проведення міських педагогічних конференцій, семінарів, навчань. Проводяться виставки, презентації музеїв, театрів, зустрічі з відомими людьми Львівщини, України, діє катихетична школа церкви пресвятої Владичиці Богородиці України, яка є духовним наставником учнів і вчителів школи, за сприяння якої відкрито духовний куточок у школі, музей народознавства.

У 2012 році за вагомі здобутки обласний відділ освіти подав наш заклад на присвоєння почесного звання МОН «Флагман освіти і науки України».

Колектив працює над тим, щоб навчальний заклад був для учнів школою радості, для вчителів — школою творчості, а для батьків — школою спокою.

Висновки і рекомендації керівникам ЗНЗ щодо формування іміджу школи

Методичні рекомендації керівникам ЗНЗ щодо формування іміджу школи

Керівник навчального закладу здійснює управ­лінську діяльність через систему відносин із діть­ми, колективом працівників, батьками, адміністра­тивними та контрольними інстанціями, різними громадськими організаціями тощо. Зрозуміло, ці люди певним чином аналізують і оцінюють роботу керівника

Зміни, що відбуваються в суспільстві, вима­гають постійної роботи керівника закладу освіти над іміджем своєї установи та власним «Я».

У зв’язку з тим, що певну установку на осо­бистість завжди переносять на продукт її діяль­ності («закон генералізації установки» за О. Панасюком), особливої значущості набуває проблема створення позитивного іміджу керівника закладу освіти як віддзеркалення іміджу самої освітньої установи, а також вражень, думок, суджень усіх учасників навчально-виховного процесу.

Необхідно також звернути увагу на те, що важливо підтримувати позитивний імідж, побу­дований не лише на зовнішньому вираженні, але й на особистісних якостях. Причому, особистісний імідж у педагогічній сфері роботи є базою, а зо­внішній — надбудовою.

Це пов’язано з тим, що, на відміну від політич­ної сфери діяльності, сфери шоу-бізнесу тощо, які не мають постійної аудиторії, керівника освітньої установи задіяно у тривалому безпосередньому контакті з відносно стабільним колективом, який має постійну можливість співвідносити зовнішній образ і внутрішні якості керівника, вимагає від нього як педагога високих моральних і психічних характеристик.

Як свідчить досвід, кращі сучасні керівники вже сьогодні приділяють велику увагу цьому питанню, але використовують напрацювання іміджелогії стихійно, не знають чітко її змісту, методик і технологій втілення в практику роботи.

Саме тому основною метою цієї роботи є ба­жання запропонувати практичні рекомендації на допомогу керівникам освітніх установ.

Під час формування іміджу навчального закла­ду завжди необхідно мати на увазі головну мету цього процесу, яка поєднує два напрями:

* декларування своєї системи цінностей. У будь-який відрізок часу суспільство має конкретну систему цінностей і занять. І той образ, який ви демонструєте, свідчить, наскільки ці цін­ності відповідають вашим;

* залучення клієнтів, якими є батьки і діти і від наявності яких залежить існування закладу.

Поради керівникові для формування свого при­вабливого іміджу в колективі:

* будьте зовні привабливими;

* опануйте мистецтво усного та писемного мов­лення;

* розробіть конструктивну стратегію поведінки, ефективну поведінкову техніку й обґрунтова­ну тактику;

* дотримуйтеся норм службової субординації та вимог культури ділових відносин;

* умійте керувати собою;

* своєчасно виконуйте обіцянки. Якщо не змог­ли виконати — не виправдовуйтеся, а визнач­те новий термін і дотримайте слова, нехай із певним запізненням;

* уникайте зайвої самовпевненості;

* ніколи не забувайте, що ваша думка чи по­зиція не завжди є найкращими, існують інші думки та позиції, аж ніяк не гірші;

* будьте терплячими до недоліків людей, якщо вони не заважають діяльності навчального за­кладу;

* вирішуйте лише ті питання, у яких ваша участь є обов’язковою;

* схвалюйте на людях, засуджуйте віч-на-віч;

* умійте слухати, майте нескінченне терпіння;

* відхиляйте непотрібні пропозиції, але тактов­но, чемно;

* не залишайте без ретельного аналізу жоден випадок невдачі чи збою, промаху;

* створюйте сприятливий психологічний клімат.

Отже, імідж навчального за­кладу — це складне явище, яке містить чимало чинників. Метою формування позитивного іміджу навчального закладу є підвищення конкуренто­спроможності, залучення інвестицій, установлен­ня та розширення партнерських зв’язків. Знання особливостей структурних компонентів іміджу навчального закладу дозволить свідомо та ціле­спрямовано формувати позитивний імідж закладу.

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади розвитку навчального закладу

1.1. Проблему формування та розвитку іміджу навчального закладу на сучасному етапі. 1-3

1.2. Основні наукові підходи щодо формування та розвитку іміджу навчального закладу у вітчизняній і зарубіжній літератури 4-6

1.3. Структура, завдання та шляхи формування іміджу навчального закладу. 6-10

Розділ 2. Результати дослідження розвитку іміджу Червоноградської загальноосвітньої школи № 1 1-23

Розділ 3. Сьогодення Червоноградської загальноосвітньої школи № 1. Наші здобутки і передумови, що впливають на імідж школи 24-28

Висновки 29-31

Використані джерела 32

Додатки

Результати дослідження розвитку іміджу навчального закладу

Вимірювання рівня сформованості іміджу на­вчального закладу, а саме Червоноградської загально­освітньої школи І—III ступенів № 1 Червоноградської міської ради Львівської області з використанням створеної кваліметричної моделі проводили двічі: станом на 2012-2013 навчальний рік та на початку 2013-2014 навчального року. До ви­значення рівня сформованості іміджу школи було залучено вчителів школи, батьків учнів, старшоклас­ників — членів шкільної учнівської ради. Запла­новано залучати до оцінювання іміджу представ­ників громадськості й органів управління освітою, а також систему рейтингу навчальних закладів, яка існує в місті.

За результатами дослідження думки педаго­гічного колективу стосовно рівня сформованості іміджу навчального закладу можна зробити ви­сновок, що вчителі позитивно оцінюють зміни, які відбуваються у школі протягом року, їм по­добається працювати саме у цьому навчальному закладі, на думку вчителів, протягом року імідж школи збільшився від 0,18 до 0,23, тобто від достатнього до високого, що може забезпечити залучення до школи дітей. При цьому зростання іміджу протягом року відбулось, за думкою вчи­телів, через підвищення результатів діяльності закладу за кожним з критеріїв. Найсуттєвішим чином збільшились зв’язки школи з різними со­ціальними інститутами (із 0,08 до 0,13) та ма­теріально-технічна база школи (із 0,16 до 0,23).

Для більшої об’єктивності оцінювання ми провели дослідження думки батьків щодо рівня сформованості іміджу навчального закладу станом на вересень 2013 року і порівняли з досліджен­ням відповідного періоду думки вчителів та адмі­ністрації школи. Результати порівняння подано на гістограмі.

З гістограми видно, що найвище оцінюють рівень сформованості іміджу школи саме вчителі (0,30 — загальна оцінка, високий рівень), що мож­на пояснити позитивними результатами формування колективу однодумців, командного духу в педагогіч­ному середовищі. Важливішим для розвитку іміджу школи з метою залучення до неї дітей є результат дослідження думки батьків. Батьки учнів і дошкіль­нят оцінюють імідж школи на цьому етапі як достатній (0,21), при цьому майже збігаються оцінки вчителів і батьків щодо якості надання освітніх по­слуг, професіоналізму педагогічного колективу, пси­хологічного клімату в ньому, шкільної культури. Це досить високі оцінки. Дещо нижчою з боку батьків є оцінювання зв’язків школи з різними соціальними інститутами, що визначає шляхи подальшої діяльнос­ті щодо формування іміджу школи. Найбільш суво­рим є оцінювання рівня сформованості іміджу шко­ли адміністрацією закладу. Можливо, це пов’язано з більшою об’єктивністю оцінювання через знання стану діяльності закладу в різних його напрямах, баченням можливостей школи, шляхів її розвит­ку, порівнянням з іміджем інших закладів освіти.

Загальна оцінка іміджу школи станом на вере­сень 2013 року з урахуванням думки всіх респон­дентів становить 0,24, що відповідає достатньому рівню сформованості іміджу школи на сьогодні.

Отримані результати можна пояснити тим, що протягом року педагогічний, учнівський і батьків­ський колективи школи працювали над підвищен­ням іміджу школи на його першому етапі, а саме:

* «омолодження» педагогічного колективу шляхом приходу до нього молодих активних і небайду­жих учителів — випускників цього ж навчаль­ного закладу;

* створення колективу однодумців, готових до активної організаційної діяльності з ко­лективом учнів;

* продовження та відродження шкільних тра­дицій, активний розвиток шкільної культури, виховання корпоративного духу в педагогіч­ному й учнівському колективах;

* підвищення рівня організації роботи з обда­рованою молоддю, спрямування діяльності на творчий розвиток учнів, науково-дослідницьку та спортивну роботу.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Фотогалерея

Червоноградська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
вул. Клюсівська, 19, м.Червоноград, 80103,
тел. (03249) 328-55, 383-22
e-mail: cherv_school_1@ukr.net

Дата останньої зміни 16 Серпня 2022

Цей сайт безкоштовний!